Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kontroller – en del av vårt jobb

I Försäkringskassans uppdrag ingår att se till att rätt ersättning betalas ut enligt socialförsäkringens villkor, andra lagar och förordningar. Vi gör kontroller, enskilt och i samarbete med andra myndigheter, för att bidra till ett välfungerande samhälle.

Stödet behöver hamna rätt

Innan vi beslutar om en ersättning utreder vi alltid om den som har ansökt har rätt till ersättning enligt reglerna i den svenska socialförsäkringen. En del av vårt jobb är att granska uppgifterna vi får i en ansökan. Det innebär att vi hämtar information från våra interna system och begär information från annat håll, till exempel andra myndigheter, arbetsgivare eller hälso- och sjukvården. Vi kan också be den som har ansökt att lämna kompletterande information. Hen har ansvar för att ge oss, fullständiga och aktuella uppgifter.

Om det gäller en ersättning som betalas ut under lång tid kontrollerar vi regelbundet att den som får ersättningen fortfarande har rätt till den. Vi kontrollerar även ärenden i efterhand, slumpmässigt eller utifrån att vi vet att det finns risk för fel. Kontrollerna kan utföras automatiskt i våra system, eller av handläggare.

Vårt jobb med kontroller styrs av lagar, regler och principerna i den statliga värdegrunden för bland annat demokrati, lika rättigheter, effektivitet och service. Förvaltningslagen ställer krav på hur vi som myndighet ska gå tillväga för att fatta beslut. Bidragsbrottslagen säger att den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler förändringar kan dömas till böter eller fängelse.

Det är viktigt att de skattefinansierade ersättningar och stöd som vi betalar ut går till de personer eller företag som har rätt till det. Många gör det redan på rätt sätt när de ansöker om ersättning och vi hoppas att det ska bli ännu fler! Här finns mer information om vad du behöver göra i olika situationer och när du kan behöva meddela nya uppgifter till oss.

Om något ändras – meddela oss 

Vi kräver tillbaka pengar och polisanmäler brott

Om vi kontrollerar ditt ärende i efterhand och upptäcker att du fått för mycket ersättning, så blir du skyldig att betala tillbaka det som du inte har rätt till.

Om du har fått för mycket pengar

Om du gett oss falska uppgifter

Om vi bedömer att du har gett oss falska uppgifter, eller medvetet låtit bli att anmäla förändringar under den period som du får ersättning, så utreder vi det som ett misstänkt bidragsbrott. Det kan leda till en polisanmälan. Vissa fel kan vara oavsiktliga, men slarv och glömska räknas inte dit enligt bidragsbrottslagen.

Att någon får ersättning utan att ha rätt till det beror oftast på något av följande:

  • Vi har fått fel information i samband med ansökan om ersättning.
  • Vi har inte fått information om att något ändrats under tiden ersättningen betalas ut.

När vi upptäcker att någon fått för mycket pengar startar vi en utredning för att ta reda på varför. Vi jobbar ihop med bland annat Polisen och Åklagarmyndigheten och gör alltid en polisanmälan när vi misstänker att någon medvetet har försökt få ersättning utan att ha rätt till det. Straffet för ett sådan brott kan bli allt från böter till fängelse i två år.

Tillsammans mot ekobrott och bedrägerier

Försäkringskassan samarbetar med flera olika myndigheter och vi hjälps åt att identifiera och förhindra ekonomisk brottslighet. Samarbetet sker lokalt, regionalt och nationellt. Vårt fokus är att bekämpa allvarlig och samhällshotande brottslighet.

När du som jobbar på en myndighet misstänker att någon felaktigt får pengar från Försäkringskassan kan du underrätta oss enligt lagen om underrättelseskyldighet.

Tipsa om felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Exempel på andra samarbeten

Om initiativet och nätverket MUR Mot organiserad brottslighet (Polisen)Mot brott i arbetslivet (Arbetsmiljöverket)Flera av våra samarbeten