Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Tilldelning av forskningsmedel 2018-2019

Försäkringskassan utlyser projektbidrag för forskning inom tre av socialförsäkringens områden. Stödet till forskningsområdena omfattar 8,9 miljoner kronor under år 2019. Sista dag för ansökan var 28 februari 2019.

Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats.

Projekt som tilldelats forskningsmedel

Den 24 juni fattade Försäkringskassans generaldirektör beslut om att nedanstående fem projekt tilldelas forskningsmedel.

  • Maria Oskarsons tvååriga projekt ”Förtroende som feedback – hur policyförändringar och kunskap påverkar förtroendet för socialförsäkringarna” tilldelas 1 698 775 kr för 2020 och 2021.

  • Stina Fernqvists tvååriga projekt ”När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät - Underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer” tilldelas 2 372 481 kronor för 2020 och 2021.

  • Emilie Fribergs treåriga projekt ”Multipel skleros, förvärvsarbete och sjukfrånvaro: vilka strategier innebär goda chanser att vara kvar i arbetslivet länge?” tilldelas 4 994 928 kronor för 2019, 2020 och 2021.

  • Caroline Halls tvååriga projekt ”Föräldrapenning och nyanlända familjers integration i arbetsliv och förskola” tilldelas 1 521 490 kronor för 2020 och 2021.

  • Magnus Tidemans treåriga projekt ” Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - framgångsfaktorer för förvärvsarbete och därmed minska beroende av socialförsäkringen” tilldelas 3 498 441 kronor för 2019, 2020 och 2021.

  • Erica Lindahls tvååriga projekt ”Högkostnadsskyddet, en försäkring mot höga sjuklönekostnader – hur påverkas sjukfrånvaro och rekrytering?” tilldelas 1 490 328 kronor för 2020 och 2021.

För ytterligare information och allmänna frågor om utlysningen kontakta:

Johan Sandberg
E-post: johan.s.sandberg@forsakringskassan.se
Telefon: 010-116 32 28

Relaterade länkar

Utlysning av forskningsmedel