Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Kunskap och forskning

Statistik och analys

Statistik, rapporter och analyser av våra socialförsäkringsförmåner och dess effekter för individ och samhälle.

Publikationer

Här kan du hitta statistik, Socialförsäkringsrapporter och andra publikationer från Försäkringskassan.

Försäkringskassans termbank

Försäkringskassans termbank innehåller termer och beteckningar som används inom Försäkringskassans verksamhet. Termbanken innehåller även översättningar till andra språk.

Vi stöder forskning

Försäkringskassan stöder och finansierar forskning inom socialförsäkringsområdet.

Tilldelning och utlysning av forskningsmedel

Här hittar du Försäkringskassans senaste utlysning och tilldelning av forskningsmedel.

Beviljade forskningsprojekt

Beviljade forskningsprojekt och program uppdelade på olika områden.

Forskarseminarium i Umeå

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för teoretiker och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen.