Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Våra yrkesroller

Hos oss får du cirka 14 000 kollegor utspridda över hela Sverige. De flesta arbetar som handläggare, utredare eller chef in om våra olika försäkringar. Men vi har också en stor IT-avdelning - och är många som arbetar med till exempel juridik, ekonomi, HR, kommunikation, säkerhet, verksamhetsutveckling och analys.

Handläggare

Som handläggare hos oss på Försäkringskassan gör du utredningar och handlägger ärenden utifrån lagar och regelverk. Du kan arbeta med olika delar av socialförsäkringen, exempelvis föräldraförsäkring eller bostadsbidrag. Arbetet innebär att du beräknar och fattar beslut om ersättning. Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade.

Utredare

Som utredare på Försäkringskassan arbetar du med kvalificerade utredningar och fattar beslut utifrån lagar och regelverk. Du kan arbeta med olika delar av socialförsäkringen, exempelvis inom assistansersättning eller tandvård. Du hjälper den försäkrade att förstå socialförsäkringen och vilka regler som gäller för den enskilde individen.

Chef

Som chef ansvarar du för att driva en verksamhet och att leda människor utifrån en helhetssyn och den statliga värdegrunden. Du är både en arbetsgivarföreträdare och en extern representant för myndigheten. I rollen som chef behöver du förhålla dig till en omvärld i ständig förändring samt hantera många perspektiv och fatta komplexa beslut.

Våra lediga jobb