Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underskrift på heder och samvete

Det är viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

Du kan också läsa om hur Försäkringskassan arbetar med personliga besök och vad det innebär för dig. Med personligt besök menas att Försäkringskassan kan besöka dig hemma eller på din arbetsplats när det behövs kompletterande uppgifter för att ta ställning till om du har rätt till en ersättning eller om du har fortsatt rätt till en redan beviljad ersättning.