Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Underskrift på heder och samvete

När du skriver under en ansökan på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga. När uppgifterna förändras måste du meddela Försäkringskassan.

Försäkringskassan kontrollerar ibland uppgifterna i din ansökan före utbetalning. När vi betalar ut en ersättning under längre tid gör vi också vissa kontroller för att se om uppgifterna i din ansökan fortfarande stämmer. Vi kontrollerar för att säkerställa att du får rätt ersättning.

Om du inte meddelar förändringar och därför får för mycket ersättning kan du behöva betala tillbaka. Om vi misstänker att du medvetet har lämnat fel uppgifter eller inte anmält förändringar och därför fått ersättning som du inte har rätt till, så utreder vi det som ett bidragsbrott. Det kan leda till en polisanmälan.