Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan läsa om vad du kan göra om du inte är nöjd och vill begära omprövning, har väntat länge på ett beslut och om möjligheten att begära skadestånd.

Här kan du läsa om vad du ska göra om du

  • har fått ett meddelande inför ett beslut och vill lämna synpunkter
  • har fått ett beslut som du inte är nöjd med och vill begära omprövning
  • vill överklaga ett omprövningsbeslut.

Lämna synpunkter inför ett beslut

Om du har fått ett meddelande om att Försäkringskassan kommer att fatta ett beslut, så kan du höra av dig om du vill lämna synpunkter eller fler uppgifter inför beslutet. I meddelandet står det hur du ska göra. Som regel ska du ringa eller skicka ett brev direkt till din handläggare.

Följ instruktionerna i meddelandet, så att dina synpunkter kan tas om hand i tid.

Omprövning

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Det innebär att vi tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ditt ärende. Vi tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Om du vill begära omprövning

Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran  Omprövning av beslut för att begära omprövning.

7024 Begär omprövning av beslut

Du kan däremot inte använda blanketten för att överklaga ett beslut.

Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du ringa till 0771-524 524 och be oss skicka den till dig. Skicka blanketten till den här adressen:

Försäkringskassan
FE 179
831 88 Östersund

Om du inte kan använda blanketten skickar du i stället ett brev till Försäkringskassan. Vi måste få din begäran inom två månader från den dag du tagit del av beslutet.

Skriv vilket beslut du vill ändra och hur du vill att det ändras. Skriv också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. Skicka brevet till

Försäkringskassan
FE 179
831 88 Östersund

 

Om du anlitar ett ombud för din begäran om omprövning måste ombudet ha en fullmakt. Använd den här blanketten.

Fullmakt för ombudpdf öppnas i nytt fönster

 

När kan jag få ett beslut i mitt omprövningsärende?

Vårt mål är att du ska få ditt omprövningsbeslut inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende.

Under andra halvåret 2021 har vi längre handläggningstider inom assistansersättning. Det beror på att det är fler än tidigare som begär omprövning av sitt beslut.

Om det har gått mer än sex månader sedan du begärde omprövning, så kan du skriva till Försäkringskassan och kräva att vi fattar ett omprövningsbeslut. Sedan har vi fyra veckor på oss att fatta ett beslut. 

Om vi har all information vi behöver, så fattar vi ett omprövningsbeslut i ditt ärende.

Om vi inte har all information vi behöver, så fattar vi ett beslut om att det inte går att besluta i ditt omprövningsärende.

 

Om du ska överklaga ditt omprövningsbeslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Så här gör du för att överklaga vårt omprövningsbeslut

  1. Skriv ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Ange också ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer.
  2. Skicka ditt överklagande till omprövningsenheten, adressen framgår av omprövningsbeslutet.

Överklagandet måste komma in inom två månader från den dag du tagit del av omprövningsbeslutet

Om du anlitar ett ombud ska du ange ombudets namn, adress och telefonnummer. Domstolen tar ställning till om det behövs en skriftlig fullmakt och om den måste visas upp i original.

Mer information om hur du överklagar Försäkringskassans beslut hittar du på Sveriges domstolar 

Överklaga myndighetsbeslut (domstol.se)

Om skadestånd

Justitiekanslern har gett Försäkringskassan möjlighet att välja att reglera vissa skadeståndsanspråk som ställs mot staten. Tanken med det är att avlasta domstolarna från att pröva sådana mål där det egentligen inte finns någon tvist utan där det är tydligt att Försäkringskassan gjort ett skadeståndsgrundande fel och den sökande därför har rätt till viss ersättning.

Om du anser att Försäkringskassan har orsakat dig skada finns det därför en möjlighet att skriftligen begära skadestånd hos Försäkringskassan. Det är viktigt att du beskriver

  • på vilket sätt du menar att Försäkringskassan har gjort fel eller varit försumlig
  • när det hände
  • vilken ersättning det gäller
  • vilken skada felet har medfört för dig

Skriv också ditt namn, personnummer,  adress och andra kontaktuppgifter.
Skicka din skrivelse till:

Försäkringskassan
Rättsavdelningen
103 51 Stockholm

Relaterade länkar

Fördjupad information

Extern länk