Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om något ändras – meddela oss

Var noga varje gång du lämnar uppgifter till Försäkringskassan och kom ihåg att anmäla om något händer som kan påverka ersättningen. Om du inte gör det riskerar du att din ersättning blir försenad, eller att du blir skyldig att betala tillbaka. Vad du behöver meddela beror på vilken ersättning du har.

Du lämnar uppgifter till oss på heder och samvete, vilket innebär att du försäkrar att uppgifterna är riktiga, fullständiga och aktuella. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna fatta rätt beslut. Det kan till exempel gälla för vilka dagar du vill ha ersättning, om du har varit borta från jobbet hela dagen eller om du har fått ändrad inkomst. Det gäller även intyg från arbetsgivare eller vården.

Tack för att du registrerar nya uppgifter direkt

Du måste anmäla direkt om något förändras under den period som du får ersättning så att vi kan utreda om du fortfarande har rätt till samma ersättning. Om du ansöker om en ersättning som betalas ut månadsvis så får du information i beslutsbrevet om att anmäla förändringar. Vi får oftast reda på förändringen på något annat sätt, men då har du redan hunnit få för mycket ersättning och blir i stället skyldig att betala tillbaka. Om något inte stämmer måste vi dessutom utreda vidare, vilket gör att det tar längre tid innan du får dina pengar.

Det mesta kan du anmäla på Mina sidor eller genom att uppdatera blanketten som gäller den ersättning du söker.

För vab kan du använda Försäkringskassans app.

Försäkringskassans app

I vissa fall kan du kontakta vårt kundcenter för att uppdatera dina uppgifter. Säg vilken ersättning du har och vad du vill anmäla  tillsammans ser vi till att det blir rätt.

Kontakta kundcenter

När kan du behöva uppdatera dina uppgifter?

Många gör redan på rätt sätt när de ansöker om ersättning och vi hoppas att det ska bli ännu fler. Här finns mer information om vad du behöver göra i olika situationer och när du kan behöva meddela nya uppgifter till oss.

Varje gång du ansöker om en ersättning behöver du kolla att de uppgifter om dig som visas i Mina sidor eller ansökningsblanketten fortfarande stämmer. Det gäller till exempel inkomst och arbetsgivare, dina bankuppgifter, var du bor eller vilken förskola eller skola ditt barn går i. När din inkomst ökar är det många ersättningar som påverkas, till exempel bostadsbidrag, föräldrapenning och sjukpenning. När du flyttar eller vistas utomlands under en längre period måste du anmäla det till oss, eftersom du som regel bara har rätt till ersättning när du bor eller arbetar i Sverige.

Uppdatera dina uppgifter via din profil på Mina sidor.
Logga in med ditt personliga bank-id.

 

Om du ansöker om en ersättning som grundas på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) så anmäler du ändrad inkomst när du ansöker, eller om du får högre lön under tiden med ersättning. Det gäller till exempel sjukpenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning (vab).

Om du får en ersättning som kompensation för förlorad arbetsinkomst, så måste du alltid anmäla om du börjar arbeta, arbetar mer än tidigare eller får högre inkomst. Det gäller till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning eller livränta.

Om du får en ersättning som ska täcka dina bostadskostnader, så behöver du anmäla ändrad inkomst för att vi ska kunna beräkna vilken ersättning du har rätt till. Det gäller till exempel bostadsbidrag och bostadstillägg.

 

Ersättningar som beror på din familjesituation påverkas till exempel om du gifter dig, blir sambo, eller om någon flyttar in hos dig. Om ett barn flyttar hemifrån eller får egen inkomst eller om du får underhåll från den andra föräldern påverkar också vilken ersättning du har rätt till. Det här gäller till exempel bostadsbidrag, bostadstillägg och underhållsstöd.

Bekräfta att du blivit förälder digitalt (skatteverket.se)

 

Om du flyttar inom Sverige och anmäler det till Skatteverket (folkbokföringen), så får vi information om det. Men ibland måste du anmäla flytten till oss redan innan du flyttar för att inte bli skyldig att betala tillbaka. Det gäller till exempel bostadsbidrag och bostadstillägg, som är kopplat till den bostad du bodde i när du ansökte.

Den som flyttar måste anmäla sin nya adress till Skatteverket inom en vecka efter att flyttlasset har gått. Men det går också bra att anmäla det i förväg. Om du inte gör någon flyttanmälan, eller inte flyttar till eller bor på adressen som du har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott.

Flyttanmälan och adressändring (skatteverket.se)

 

Om du ska resa, flytta eller arbeta utomlands

Om du flyttar utomlands måste du alltid anmäla det till oss innan du åker, eftersom du som regel måste bo i Sverige för att ha rätt till ersättningen enligt svenska socialförsäkringen. Vissa ersättningar har du rätt till bara om du arbetar i Sverige. Detta gäller även för alla medföljande barn och vuxna i familjen.

Viktigt att göra:

  • Ska du eller din familj vara borta mer än sex månader? Om du eller ditt barn vistas utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien längre än sex månader, så måste du alltid anmäla det till Försäkringskassan. Du har som regel inte rätt till barnbidrag, föräldrapenning och vissa andra ersättningar när du är borta från Sverige en längre period. Anmäl detta via Mina Sidor.

  • Ska du flytta utomlands? Meddela även Skatteverket innan du flyttar utomlands ett år eller mer. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse.

Flyttanmälan utomlands (skatteverket.se)

  • Ska du resa inom EU/EES, till Schweiz eller Storbritannien? Då kan du behöva ett EU-kort. Om du bara ska resa inom Norden behöver du bara en giltig legitimation och en fast adress i Sverige.

Beställ EU-kort

  • Ska du resa utanför EU/EES, Schweiz eller Storbritannien? Sverige har avtal om sjukvård med vissa länder. Ibland behöver du ha med dig ett intyg från Försäkringskassan som visar att du har rätt till sjukvård i det andra landet.

Beställ intyg

Om du ska studera utomlands

Om du ska studera utomlands måste du anmäla det till Försäkringskassan, så att vi kan utreda om du ska vara försäkrad och ha rätt till ersättning från den svenska socialförsäkringen och till sjukvård i Sverige. Du anmäler studierna utomlands på Mina sidor.

Om du inte får studiestöd, så ska du skicka in ett intyg från CSN.

Läs mer här:

Studera utomlands

Utlandsstudier med studiemedel (csn.se)

Anmäla flytt som student (skatteverket.se)

 

Du kan bara ha ett konto för utbetalning av ersättning från Försäkringskassan. Om du byter konto kan du anmäla det via din profil på Mina sidor eller med blankett Anmälan om konto (5605).

FK5605 Anmälan om konto

 

Om du får ersättning som du inte har rätt till kan du bli tvungen att betala tillbaka i efterhand. Om du upptäcker att du har fått för mycket pengar kan du anmäla det till oss.

Om du har fått för mycket pengar

 

Se upp så att du inte gör fel

Om vi kontrollerar ditt ärende i efterhand och upptäcker att du fått för mycket ersättning, så blir du skyldig att betala tillbaka den ersättning du inte har rätt till. Om vi bedömer att du har gett oss falska uppgifter eller inte anmält att de har ändrats under den period som ersättning betalas ut, så utreder vi det som ett misstänkt bidragsbrott vilket kan leda till en polisanmälan. Vissa fel kan vara oavsiktliga, men slarv och glömska räknas inte dit enligt bidragsbrottslagen.

Om du lämnar falska eller inaktuella uppgifter