Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du väntar på besked

Här ser du hur länge du får vänta på pengar eller ett beslut. Du ser också utbetalningsdatum för alla ersättningar, som även visas också visas på Mina sidor. Kom ihåg att vi gör avdrag när vi betalar ut en ersättning som inte är skattefri.

Hur lång tid brukar det ta och varför?

Ibland dröjer det innan du får ett beslut om din ansökan om ersättning. Vårt mål är att du ska få ditt beslut inom sex veckor, men det kan ta längre tid om vi behöver göra en mer omfattande utredning av ditt ärende. Det gäller till exempel om något inte stämmer, om det saknas underlag i ditt ärende eller om du inte har uppdaterat dina uppgifter. När du ansöker om en ersättning behöver du därför vara noggrann så att allt blir rätt från början. Kom också ihåg att snabbt uppdatera dina uppgifter om de ändras under tiden som ersättningen betalas ut.

Om vi upptäcker att något saknas i din ansökan så ber vi dig skicka in kompletterande uppgifter. Du vet väl att du kan läsa post från oss direkt i mobilen, datorn eller läsplattan?

Skaffa en digital brevlåda

Du kan se kommande utbetalning på Mina sidor, under fliken Utbetalning. Du loggar in med e-legitimation eller med mobil bank id.

Hålltider för varje ersättning

Här ser du hur lång tid det oftast tar oss att fatta ett beslut, när ersättningar i regel betalas ut och avvikande utbetalningsdagar för respektive ersättning.

När kommer pengarna?

Ersättning för 10-dagar vid barns födelse eller adoption, betalas ut den 25:e om du har ansökt senast den 10:e.
Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver få fler uppgifter från dig kan det ta längre tid. Vi kontaktar dig i sådana fall.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 23 december 2021

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 4 månader innan du får ett beslut om aktivitetsersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, t ex ett läkarutlåtande.

När kommer pengarna?

Aktivitetsersättning kommer den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16–31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning cirka en vecka innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 26 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 30 dagar innan du får ett beslut om arbetshjälpmedel. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 5 månader innan du får ett beslut om arbetsskadelivränta. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

När kommer pengarna?

Arbetsskadelivränta betalas ut:

 • den 18:e i varje månad om du är född dag 1–15.
 • den 19:e i varje månad om du är född dag 16–31.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 5 månader innan du får ett beslut om assistansersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

När kommer pengarna?

Assistansersättningen betalas ut till dig eller din assistansanordnare den 20:e eller den 5:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen den 20:e en lördag, söndag eller helgdag kommer pengarna närmast föregående vardag.
 • Är utbetalningsdagen den 5:e en lördag, söndag eller helgdag kommer pengarna närmast efterföljande vardag.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Barnbidrag och eventuellt flerbarnstillägg betalas ut automatiskt. Du behöver inte ansöka.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen kommer månaden efter att barnet har fötts.

Om du har adopterat kommer den första utbetalningen månaden efter att du fått barnet i din vård.

Pengarna kommer senast den 20:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

Om utbetalningsdagen är en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer. 

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil

Din handläggare kontaktar dig inom två veckor från att ansökan kommit in. Du får då veta när du kan få ditt beslut. Räkna med att handläggningstiden är cirka fyra månader.

Om du har ansökt om bilstöd för anpassning

Du får ett beslut om bidrag för att anpassa din bil inom cirka tre månader från att du har skickat in ansökan.

Om du har ansökt om bilstöd för att köpa en bil och anpassa den

Du får ett beslut om bidrag för att köpa bil inom cirka åtta månader från att du har skickat in ansökan.

När du har köpt din bil och skickat ett avtal till Försäkringskassan får du ett beslut om bidrag för att anpassa den.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan innehåller alla uppgifter och bilagor som vi behöver tar det högst 30 dagar innan du får beslut. Det kan ta längre tid om det saknas uppgifter i din ansökan, eller om inte alla bilagor kommer in i tid.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer den 27:e varje månad och betalas ut i efterskott.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 5 dagar innan pengarna kommer. 

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott. Om den 26:e är en lördag, söndag eller helgdag får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast 3 dagar innan pengarna kommer.

När kommer pengarna till dig som går i en etableringsplan?

Du får i regel din ersättning 4–9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalningen av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Etableringstillägg och bostadsersättning betalas ut på onsdagar och fredagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 2 månader innan du får ett beslut om bostadstillägg. Men det kan ta längre tid om vi behöver fler uppgifter från dig, eller om vi behöver utreda ditt ärende mer.

Om du ännu inte har fått ett beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning måste vi vänta på att det beslutet blir klart innan vi kan besluta om bostadstillägg.

När kommer pengarna?

Pengarna kommer de här dagarna:
 • Om du är född dag 1–15: den 18:e varje månad.
 • Om du är född dag 16–31: den 19:e varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer. 

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 26 december sker den 23 december 2021.

När kommer pengarna till dig som går i en etableringsplan?

Du får i regel din ersättning 4–9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalning från Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättningen betalas ut på onsdagar och fredagar.

 

När kommer pengarna till dig som deltar i etableringsprogrammet?

Pengarna betalas ut den 26:e varje månad i efterskott. Om den 26:e är en lördag, söndag eller röd dag kommer pengarna den närmast kommande bankdagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning senast 3 dagar innan pengarna kommer.

När kommer pengarna till dig som går i en etableringsplan?

Du får i regel din ersättning 4–9 dagar efter att Försäkringskassan fått uppgifterna för utbetalningen av etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Etableringstillägg och bostadsersättning betalas ut på onsdagar och fredagar.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

På Mina sidor, under utbetalningar, kan du se din utbetalning 3 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har fått familjebidrag beviljat får du pengarna senast inom två veckor från den dag du påbörjar din militära utbildning eller senast den 21:a i en månad.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 6 dagar innan pengarna kommer. 

 

När kommer pengarna?

Om din ansökan är komplett betalas pengarna ut inom 30 dagar. Pengarna kommer den 25:e varje månad.

Så här betalas pengarna ut

Exempel: Om du har sökt om föräldrapenning för januari så kommer pengarna för den 1–20 januari att betalas ut 25 januari. Pengarna för 21–31 januari betalas ut den 25 februari.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

När du har fått beslut om graviditetspenning och du har lämnat in din försäkran kommer pengarna att betalas ut den 25:e varje månad.

Så här betalas pengarna ut

Exempel: Om du ska få graviditetspenning för januari och februari så kommer pengarna för den 1–20 januari att betalas ut 25 januari. Pengarna för 21 januari – 20 februari betalas ut den 25 februari.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din försäkran.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om handikappersättning. För dig som skickat in en ansökan i slutet av 2018 eller som vill ansöka om en ny period handikappersättning på max 18 månader gäller följande: Vi skickar ett bekräftelsebrev till dig och i brevet står det vem som är din personliga handläggare och hur lång tid det kommer att ta att handlägga ditt ärende.

När kommer pengarna?

Om du har beviljats handikappersättning för tid innan du ansökte (retroaktivt) får du din första utbetalning inom högst 2 veckor efter beslutet.

Annars betalas ersättningen ut

 • den 18:e om du är född dag 1–15 i månaden.
 • den 19:e om du är född dag 16–31 i månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi har längre handläggningstid än normalt för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna. Handläggningstiden är upp till tolv månader.

Du går inte miste om några pengar på grund av handläggningstiden. Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut.

När kommer pengarna?

Merkostnadsersättning betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16–31 får du pengarna den 19:e i varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen 

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Vi har längre handläggningstid än normalt för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Vi ber om ursäkt för att du får vänta på beslutet och vi gör allt vi kan för att korta tiderna. Handläggningstiden är i genomsnitt åtta månader.

Du går inte miste om några pengar på grund av handläggningstiden. Har du rätt till ersättning får du pengar i efterskott när vi fattat beslut.

När kommer pengarna?

Omvårdnadsbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16–31 får du pengarna den 19:e i varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas rehabiliteringsersättningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:

 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.
Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.
 

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Det tar normalt 5 månader innan du får ett beslut om sjukersättning. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag, t ex ett läkarutlåtande.

När kommer pengarna?

Sjukersättningen betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 kommer pengarna den 18:e i månaden.
 • Om du är född dag 16–31 kommer pengarna den 19:e i månaden.

Om du bor utomlands skickas din aktivitetsersättning från Sverige på utbetalningsdagen.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning cirka en vecka innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Den första utbetalningen av sjukpenningen har inte ett fast datum, utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

Efter den första utbetalningen betalas sjukpenningen ut ett bestämt datum varje månad. Vilket datum beror på när i månaden du är född:
 • Om du är född dag 1–10: den 25:e varje månad
 • Om du är född dag 11–20: den 26:e varje månad
 • Om du är född dag 21–31: den 27:e varje månad

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25, 26 och 27 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. 

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen. Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

När kommer pengarna?

Utbetalningen har inte ett fast datum utan kommer så fort vi är färdiga med handläggningen.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från att din ansökan kommer in tar det normalt 30 dagar att handlägga ditt ärende. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid.

Just nu har vi längre handläggningstider än vanligt. Det betyder att det kan ta mellan 60 och 90 dagar innan du får ditt beslut.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Om din ansökan är komplett tar det högst 6 veckor innan du får ett beslut. Om någon av er bor utomlands tar det högst 17 veckor.

När kommer pengarna?

När beslutet är fattat får du den första utbetalningen inom 10 dagar. Efter det betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad. Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden.

Avvikande utbetalningsdagar

Är utbetalningsdagen en lördag eller söndag kommer pengarna på fredagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 8 dagar innan pengarna kommer.

 

När kommer pengarna?

Om du har ansökt senast den 7:e i månaden och din ansökan är komplett så får du normalt pengar den 26:e samma månad. Om någon information saknas på din ansökan eller om något är oklart så kontaktar vi dig. Du kan se alla dina utbetalningar om du loggar in på Mina sidor.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Om den 26:e är en lördag får du pengarna på fredagen.
 • Om den 26:e är en söndag får du pengarna på måndagen.
 • Om den 26:e är en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 26 december sker den 23 december 2021.

 

När kommer pengarna?

Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad.
Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid att handlägga ditt ärende. Vi kontaktar dig i sådana fall.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.
 • Är utbetalningsdagen en helgdag eller midsommarafton får du pengarna den närmast följande vardagen.

Utbetalning som skulle skett den 25 december sker den 23 december 2021.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.

Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

 

Hur lång tid tar handläggningen?

Från och med 1 januari 2019 är det inte möjligt att ansöka om vårdbidrag.

När kommer pengarna?

Vårdbidraget betalas ut den 18:e eller 19:e varje månad.

 • Om du är född dag 1–15 får du pengarna den 18:e i varje månad.
 • Om du är född dag 16–31 får du pengarna den 19:e i varje månad.

Avvikande utbetalningsdagar

 • Är utbetalningsdagen en lördag kommer pengarna på fredagen.
 • Är utbetalningsdagen en söndag kommer pengarna på måndagen.

När syns utbetalningen på Mina sidor?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se din utbetalning 14 dagar innan pengarna kommer.

 

Om du har väntat i mer än sex månader

Här kan du läsa om vad du kan göra om du inte är nöjd och vill lämna synpunkter inför ett beslut, begära omprövning av ett beslut eller överklaga ett beslut efter omprövning. Du kan också läsa om möjligheten att begära skadestånd.

Om du inte är nöjd

Avdrag för skattepliktiga ersättningar

Försäkringskassan betalar ut både skattefria och skattepliktiga ersättningar. Vi drar av preliminär skatt när vi betalar ut en skattepliktig ersättning.

Om skatt