Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Dina rättigheter och skyldigheter

Försäkrad i Sverige

Här kan du läsa om vad det innebär att vara försäkrad i Sverige.

Lagar och regler

Här kan du läsa om de lagar och regler som styr vår verksamhet.

Offentlighet och sekretess

Här kan du läsa om offentlighetsprincipen som är en garanti för öppenhet och därför är en viktig hörnsten i vår demokrati.

Vägledningar och rättsliga ställningstaganden

Här hittar du våra vägledningar och rättsliga ställningstaganden för nedladdning.

Dina personuppgifter

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter och de socialförsäkringsregister som Försäkringskassan ansvarar för.

Underskrift på heder och samvete

Läs om vad det innebär att intyga på heder och samvete.

Om du inte är nöjd med beslutet

Här kan du läsa om hur det går till att ompröva och överklaga våra beslut och om hur du begär skadestånd.

Om du har fått för mycket pengar

Här kan du läsa om vad som händer om du har fått för mycket ersättning från oss.

När kommer pengarna?

Här kan du se vilken dag du får din utbetalning. Du ser även när pengarna betalas ut om den ordinarie utbetalningen sker på en helg.

Om skatt

Här kan du läsa mer om skatteregler relaterade till våra förmåner.

Om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Du kan anmäla om du misstänker att en person eller ett företag får ersättning som hen eller de inte har rätt till.