Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 2020


Under pandemiåret 2020 anpassades många delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och för att förenkla för människor. I rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin som släpps idag analyserar Försäkringskassan utfallet och konstaterar att användningen av socialförsäkringen har varit omfattande och att många – men inte alla – anpassningar har gett önskad effekt.

Användningen av socialförsäkringen har varit omfattande under år 2020, exempelvis nära fördubblades antal nya sjukfall och antal dagar med tillfällig föräldrapenning i mars 2020. Under året gjordes också flera anpassningar av socialförsäkringen med syfte att minska smittspridningen av covid-19, minska belastningen på hälso- och sjukvården och förenkla för människor. Bland annat införde regeringen ersättning för karensavdrag och ersättning till riskgrupper.

Även Försäkringskassan gjorde tillfälliga anpassningar av verksamheten både för att mäkta med det mycket stora inflödet av ansökningar men också för att avlasta vården – det senare framförallt genom en tillfälligt ändrad hantering av tidsgränserna för läkarintyg för sjukpenning (från normalt dag 14 till dag 21) och ersättning för vab (från normalt dag 7 till att inte krävas alls fram till 1 november och sedan efter dag 21 från den 15 december 2020).

– Socialförsäkringen och de många förändringar som gjorts i den har både underlättat och varit en viktig förutsättning för att människor ska kunna följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen kommit med, säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

Ersättning för karens, smittbärarpenning och slopat läkarintyg har haft stor påverkan

Rapporten visar att en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder har använt den nya ersättningen för karens. Ersättningen har i större utsträckning använts av personer som arbetar i branscher där kontakter med andra är vanligt och där hemarbete är ovanligt.

Att smittbärarpenningen i oktober 2020 utvidgades till att även omfatta personer som lever ihop med en som är bekräftat smittad med covid-19 har sannolikt också lett till att fler har stannat hemma.

– Att man kunnat vara hemma med sjuklön och sjukpenning till dag  21 utan att uppvisa läkarintyg bidrog till att antal sjukfall som blev exakt 21 dagar ökade kraftigt. Det har sannolikt inneburit att fler med sjukdomssymtom varit hemma längre än de skulle varit annars, vilket rimligen också bidragit till att begränsa smittan, säger Martin Hurtig.

Ersättning till riskgrupp och tandvårdsstödet har använts av färre

En av de nya ersättningarna som infördes under pandemin som har nyttjats i mindre utsträckning än förväntat är ersättningen till riskgrupper. Även andra, redan befintliga ersättningar, har använts av färre personer än normalt. Till exempel minskade antalet besök till tandvården drastiskt under våren år 2020, i synnerhet bland personer över 70 år, vilket innebär att färre har tagit del av det statliga tandvårdsstödet.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Socialförsäkringsrapport 2021:1) Pdf, 969.3 kB.