Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan


En av effekterna av coronaviruset är att planerad vård ställs in. Genom ett rättsligt ställningstagande vidtar Försäkringskassan nu åtgärder för att människor som har sjukpenning och väntar på vård inte ska hamna i kläm vid dag 180 i rehabiliteringskedjan.

Efter 180 dagars sjukskrivning ska en persons arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden – det slås fast i den så kallade rehabiliteringskedjan. Men det finns vissa undantag från att göra en prövning mot hela arbetsmarknaden vid dag 180 och ett av de undantagen kallas ”särskilda skäl”. Det kan till exempel vara att man har en planerad vårdinsats, till exempel en operation, som gör att det är mycket troligt att man efter utförd vårdinsats kommer kunna komma tillbaka helt till sitt vanliga arbete, eller något annat arbete hos arbetsgivaren. Då betyder det att man även efter dag 180 ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbeten hos sin arbetsgivare – och alltså inte mot hela arbetsmarknaden.

På grund av rådande läge är sjukvården satt under hård press, och det kommer signaler om att planerad vård är eller kommer bli inställd. Det kan vara både operationer eller medicinsk behandling och rehabilitering. Försäkringskassan har därför i ett rättsligt ställningstagande beslutat att personer som hamnar i detta läge ska kunna undantas från att prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Försäkringskassan gör bedömningen att det under rådande omständigheter är oskäligt att göra prövningen mot hela arbetsmarknaden. Syftet är att människor inte ska hamna kläm med anledning av att vården inte kan erbjuda de insatser som behövs för att personen ska kunna återgå i arbete.

Det rättsliga ställningstagandet gäller fram till 31  oktober 2020. Om de problem som coronapandemin orsakar kvarstår även efter detta avser Försäkringskassan att lämna in en framställan om lagändring till regeringen.

Tillbaka till nyhetsarkivet