Keep in mind...
You are using an older version of your web browser. This means that you might not be able to use all of the functions of the website. We recommend that you update to a newer version.

Dom om sondmatning efter Försäkringskassans begäran

13 April 2018

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har, efter att Försäkringskassan (FK) begärt ett förtydligande, fastslagit att sondmatning kan räknas som ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. Detta förtydligande kommer att tillämpas i myndighetens bedömningar.

‐ Det är bra att rättsläget är förtydligat. Tillämpningen av lagstiftningen måste vara rättssäker och förutsägbar. När uttalanden i olika domar inte är entydiga kan vi därför begära förtydligande, vilket vi gjorde i detta fall, säger Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att sondmatning ska räknas som hjälp med måltider, vilket är ett av de behov som avgör om en person har rätt till statlig assistansersättning. En förutsättning är dock alltid att den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär.

‐ Vi kommer att tillämpa detta i berörda ärenden, säger Eva Nordqvist.

Högsta förvaltningsdomstolens dom 


Tillbaka till nyhetsarkivet