Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Webbinarium om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

10 januari 2019

I slutet av november anordnade vi ett webbinarium om de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som träder i kraft den 1 januari 2019. Vi riktade oss till dig som i ditt arbete möter föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller vuxna som själva ska ansöka om förmånerna.

Missade du webbinariet den 29 november?

Du som i ditt arbete möter vuxna med funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsnedsättning är en viktig del i arbetet med att informera om vilka förmåner de kan ansöka om från Försäkringskassan.

Under webbinariet informerade vi därför om de nya förmånerna, hur de förhåller sig till vårdbidraget och handikappersättningen samt hur övergångsbestämmelserna ser ut för personer som idag har ersättning.

Vi berättade också att tjänsten Lefi online kommer att uppdateras med de nya förmånerna och att guiden, som funnits på vår webbsida, för personer som har en funktionsnedsättning kommer att tas bort vid årsskiftet.

För dig som inte kunde delta på webbinariet den 29 november finns nu en inspelad och textad version tillgänglig. Vi publicerar också svar på frågor som kom in till oss i chatten under webbinariet.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Tillbaka till nyhetsarkivet