Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nytt läkarutlåtande för livränta

30 november 2018

Läkarutlåtandet ska användas för bedömning av om en persons förmåga att skaffa inkomst genom arbete är nedsatt för minst ett år. Förmåga att skaffa inkomst genom arbete kan vara nedsatt till följd av ett olycksfall i arbetet eller annan skadlig inverkan i arbetet.

Den medicinska informationen blir en del av beslutsunderlaget för att bedöma ifall det finns förutsättningar för att pröva om besvären beror på arbetet.

Det är Försäkringskassans uppgift att utreda, bedöma och besluta om rätten till ersättning. Uppgifterna från hälso- och sjukvården utgör ett underlag för Försäkringskassans bedömning. Det finns inget krav på att ett läkarutlåtande ska bifogas en ansökan om livränta eller att ett läkarutlåtande ska finnas i alla ärenden om livränta.

Från och med den 30 december 2018 kommer det nya läkarutlåtande för livränta finnas på webbplatsen.Tillbaka till nyhetsarkivet