Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan avvaktar med att begära in kompletteringar av medicinska underlag

3 april 2020

Trycket på hälso- och sjukvården är högt på grund av coronapandemin. Försäkringskassan kommer därför att avvakta med att efterfråga kompletteringar från hälso- och sjukvården. Istället kommer vi hämta in nödvändig information på andra sätt för att kunna ta beslut, till exempel genom att kontakta arbetsgivare eller den försäkrade.

Beslutet gäller såväl muntliga som skriftliga och elektroniska förfrågningar till hälso- och sjukvården. Det innebär att även förfrågningar för att exempelvis utreda förutsättningarna för återgång i arbete eller behov av rehabilitering omfattas av beslutet.

Tillfälliga beslut när det gäller sjukpenning

Om det kommer in ett läkarintyg som saknar tillräckliga uppgifter för att bedöma rätten till sjukpenning kommer Försäkringskassan i första hand utreda med till exempel individen eller arbetsgivaren för att få tillräckliga uppgifter för att fatta ett slutligt beslut. Om det behövs ytterligare utredning med hälso- och sjukvården så kommer vi att avvakta med att komplettera och fatta ett tillfälligt beslut om att betala ut sjukpenning, i de fall det är troligt att individen har rätt till sjukpenning. Det tillfälliga beslutet gäller tills ett slutligt beslut tas. Vi ser över hur vi ska hantera detta och återkommer när vi vet mer.

Läkarutlåtande för aktivitets- eller sjukersättning samt arbetsskador

Vid ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning eller arbetsskadeförmån kommer vi så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Om det medicinska underlaget inte är tillräckligt kommer vi där vi kan komplettera med andra aktörer. När komplettering med vården ändå behövs ska vi göra det på minst belastande sätt till exempel genom att begära in en journalkopia eller ställa riktade frågor.

Läkarutlåtande för Assistansersättning, Omvårdnadsbidrag Merkostnadsersättning, Bilstöd, Handikappersättning

Vid ansökan gällande ovanstående ersättningar kommer vi så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintliga medicinska underlag hos Försäkringskassan. Behöver vi mer information kommer vi i första hand vända oss till andra aktörer, till exempel kommunen. Om vi ändå inte har underlag för att fatta beslut kommer vi genom anstånd förlänga tiden för att komma in med kompletteringar upp till sex månader .

Kontakt med Försäkringskassan

Om du som läkare anger i ett läkarintyg att du önskar kontakt med Försäkringskassan kommer vi att ta kontakt med dig.

Tillbaka till nyhetsarkivet