Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny webb om lika rättigheter

10 december 2018

Nu har Försäkringskassan, på uppdrag av Kulturdepartementet, tagit fram en webbplats med syfte att sprida kunskaper och erfarenheter från myndighetens arbete med mänskliga rättigheter.

Webbplatsen riktar sig till chefer och medarbetare i statliga myndigheter för att inspirera och underlätta arbetet med att möta invånare på ett likvärdigt och jämlikt sätt.

Likarattigheter.se består av ett antal spelfilmer som visar möten mellan myndigheter och personer i olika situationer som kan uppstå. Filmerna ska hjälpa medarbetare i statliga myndigheter att reflektera över rättighetsfrågor ur flera perspektiv. Till varje situationsfilm finns diskussionsfrågor och filmklipp där specialister uttalar sig. Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden.

Filmer, fördjupningsmaterial samt diskussionsfrågor finns tillgängliga på lika rättigheter
Lika rättigheter (likarattigheter.se) öppnas i nytt fönster 

Fakta

  • Den statliga värdegrunden är en sammansättning av de viktigaste reglerna som gäller för alla som arbetar i staten. Värdegrunden har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter.
  • Försäkringskassan har fått i uppdrag av Kulturdepartementet att sprida myndighetens kunskaper och erfarenheter av att arbeta med mänskliga rättigheter (Ku2017/02188/DISK).


Tillbaka till nyhetsarkivet