Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

För dig som jobbar på Arbetsförmedlingen

Här hittar du som jobbar på Arbetsförmedlingen information om regelverk och ersättningar från Försäkringskassan.

Deltagare i program

Information gällande deltagare i ett program, vilka kan ha rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning

Information om sjukersättning, rehabiliteringsersättning och högriskskydd.

Arbetssökande som blir sjuk

Information till dig som träffar någon som är arbetssökande och blir sjuk.

Unga med en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning

Information till dig som träffar unga personer som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Samverkan

Försäkringskassan samordnar den arbetslivsinriktade rehabiliteringen inom sjukförsäkringsområdet.