Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten LEFI Online står för LEverera FörmånsInformation. Tjänsten tar emot frågor och utlämnar person- och förmånsinformation om efterfrågad person från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Tjänsten kan användas via två olika gränssnitt, webbgränssnitt och system till system-gränssnitt.

Gränssnittet är framför allt till för enstaka förfrågningar, samt som komplement till system till system-gränssnitt. Detta gränssnitt används av användande partner med ett mindre antal frågor per dag.

LEFI Onlines webbgränssnitt består av två bilder:

 • Hämta förmånsinformation
 • Visa förmånsinformation

Användaren ställer en fråga som innehåller följande:

 • personnummer
 • val av förmåner
 • from- och tom-datum

Resultatet visas därefter på sidan.

Logga in till LEFI Online webbgränssnitt

De webbläsare som kan användas ska uppfylla de krav som anges på Försäkringskassans webbplats och de krav utfärdaren av e-legitimationens har.

Åtkomst till webbgränssnittet kräver inloggning med e-legitimation (BankID, Mobilt BankID eller Telia e-legitimation).
För att använda LEFI Onlines webbgränssnitt, måste användaren finnas registrerade i Försäkringskassans behörighetssystem.

 
Målgruppen är externa partner som försäkringsbolag/försäkringsförmedlare, kommuner (huvudsakligen socialnämnden) och statliga myndigheter. För att få använda tjänsten krävs det att man har författningsstöd för och få utlämnat uppgifterna.

Elektroniska utlämnandet av uppgifter via system till system-gränssnittet bygger på att användande part har ett system och användargränssnitt som kan ställa frågor och ta emot svar. Användaren ställer en fråga via sitt verksamhetssystem som innehåller följande:

 • personnummerval av förmåner
 • from- och tom-datum
 • Verksamhetssystemet skickar därefter en XML-fråga till tjänsten.
 • Mottagaren skickar en fråge-fil som innehåller uppgifter om personnummer, förmåner, from- och tom-datum.
 • LEFI Online hämtar person- och förmånsinformation från och med det from-datum, till och med det tom-datum och för de förmåner som mottagaren har angivit för personen. Uppgifterna sammanställs och ett XML-svar utlämnas.

Läs mer på sidan Avtal och anslutning.

 

LEFI Online har följande generella öppettider:

Vardagar: 07.00 – 21.30
Lördag: 07.30 – 16.00
Söndag: 13.00 – 21.30
Dag före röd helgdag: 07.00 – 16.30
Röd dag: Stängt

Öppettider massfråga (äldreomsorg)

Vardagar: 17.00 – 24.00
Lördag: 07.30 – 16.00
Söndag: 13.00 – 21.30
Dag före röd helgdag: 16.30 – 24.00
Röd dag: Stängt

 

 

Tekniska frågor:

 1. Användaren ska kontakta sin lokala IT.
 2. Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, 0771 – 17 90 00

Verksamhetsfrågor

 1. Kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner, 0771 – 17 90 00
 

Versioner

LEFI system-system finns i 2-3 versioner. I webbgränssnittet är alltid senaste version implementerad.

Information och filer för gällande och tidigare versioner återfinns under avsnittet Tekniskt dokumentation och rubriken Versioner.

På sidan Releaseinformation presenteras alltid information om förändringar gällande versioner.
Bland annat publiceras där information om kommande versioner.

Versionshantering

LEFI Online system till system använder sig av en semantisk versionshantering. Versionshanteringen kommer innebära följande:

Versionshanteringen kommer innebära följande:

 • Ändringshanteringen för tjänsten planeras mot 1-2 releaser per år

 • Versionshanteringen stödjer 2 versioner (gällande + föregående version)

 • Äldre version stöds i 1 år (end-of-life)

Detta innebär att när det kommer en ny version (ver.2) av tjänsten stöds föregående (ver.1) i 1 år fr.o.m. releasetillfället. Detta gäller såvida det inte under denna period kommer ytterligare en ny version (ver.3), då slutar stödet för första versionen (ver.1) i och med att den nyaste versionen releasas.

Som användare innebär det att man behöver i drift stödja nuvarande eller föregående
version för att tjänsten ska fungera.

Syftet med denna versionshantering är att säkra en effektiv informationsförsörjning som ger möjligheter till:

 • Kontrollerad ändringshantering

 • Rimlig tid för användare att anpassa sig till nya versioner

Minska risken att användare använder äldre versioner med risk att man missar tillkommen/ändrad information

* I WSDL-filen som finns i länken ovan så skall någon av följande adresser fyllas i beroende på vilken teknik som ni använder för att ansluta till Lefi Online:

Version 4

Stängs 31/12 2020

Inlämningsadress för SHS intressenter (till exempel Kronofogde- och Pensionsmyndigheten):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/mt

Inlämningsadress för intressenter SSEK (till exempel försäkringsbolag):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ssek/FK.EXA.Lefi.FragaV4

Inlämningsadress för intressenter WS (till exempel kommuner):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/ws/FK.EXA.Lefi.FragaV4

Lefi online generell webservice (From Version 5)

Inlämningsadress för SHS intressenter (till exempel Kronofogde- Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/mt

Inlämningsadress för SSEK intressenter (till exempel försäkringsbolag):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se/ssek/FK.EXA.Lefi.Fraga

Inlämningsadress för WS intressenter (till exempel kommuner):
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/shs2
https://fmansinfo.forsakringskassan.se:7020/ws
 

XML-scheman

Schema finns på länken nedan. Använd EXA_LEFI_EXT_FragaSvar_V*.xsd
http://schema.forsakringskassan.se/extern_samverkan/

XMLfråga- och svarsfiler (exempel)

Xml.zip (Zip med xml filer 39 kB)

WSDL-filer*

fkExaLefiHamtaFormansinformation_v4.wsdl

EXAHamtaFormansinformation.wsdl (from version 5)

Felkoder

Verksamhetsfel

Fel Felkod Text Förklaring
PERSON_SAKNAS_I_KUNDREGISTER
3 Person saknas i kundregister
Det efterfrågade personnumret finns inte i Försäkringskassans register
NYTT_PERSONNUMMER
4
Den försäkrade har ett nytt personnummer
Personen som efterfrågas har bytt personnummer
PERIODSTART_EFTER_PERIODSLUT
7 Fråge-fromdatum är senare än fråge-tomdatum

SOKPERIODEN_FOR_LANG
8 Sökperioden är längre än tillåten sökperiod
Det är en begränsning på sökperiodens längd på 2år
FELAKTIGT_PERSONNUMMER
11 Felaktigt format på personnummer
Använd YYYYMMDDXXXX, alla andra format stöds inte
FELAKTIGT_ORGNUMMER
12 Felaktigt format på orgnummer
Korrekt format är 10 siffror
ORGANISATIONEN_EJ_BEHORIG_ENLIGT_BAD
13 Organisationen inte behörig till tjänsten
Frågande organisation är inte upplagda i behörighetssystemet
FROM_SAKNAS
21 Periodstart saknas
From-datum saknas
TOM_SAKNAS
22 Periodslut saknas
Tom-datum saknas
FORMANSLISTA_SAKNAS
23 Efterfrågade förmåner saknas
Minst en förmån måste efterfrågas

Tekniska fel

Vid tekniska fel kontakta Kundcenter för partner.
Fel Text
TEKNISKT_FEL
Tekniskt fel
ANROP_MOT_KUF_MISSLYCKADES
Anrop mot KUF misslyckades
FEL_PA_PERSONINFORMATION
Fel i svar från personinformation
ANROP_MOT_KUND_MISSLYCKADES
Anrop mot KUND misslyckades
ANROP_MOT_BAD_MISSLYCKADES
Anrop mot BAD misslyckades
FILTER_SAKNAS
Det saknas filter för orgtypen
VERSIONSNR_SAKNAS
Versionsnummer saknas
VERSIONEN_STODS_EJ
Den begärda versionen stöds ej
KONFIGURATIONSFEL
Fel i konfiguration


 

Certifikathantering Försäkringskassan

Certifikathantering för produktion och test

FK IT har en säkerhetspolicy som gör att vi för tillfället enbart använder servercertifikat för produktion i samtliga externt uppkopplade miljöer.

Det måste inte vara samma certifikat som ska användas i produktion och test men det måste vara samma CA.

Godkända utgivare är Expisoft (tidigare Steria) och certifikat från Siths.

eid.expisoft.se

inera.se/siths

Gå in på eid.expisoft för instruktioner hur du beställer ett Steria/expisoft server certifikat.

Observera att FK IT inte supportar några certifikatfrågor. Tekniska frågor gällande certifikaten hänvisas till respektive CA utfärdare (Steria/expisoft i detta fall).