Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Skicka medicinska underlag till oss

Elektroniskt

De medicinska underlag som din läkare eller du själv har skickat in till Försäkringskassan elektroniskt behöver du inte skicka med post. Om du känner dig osäker på om det medicinska underlaget har kommit in till Försäkringskassan kan du se detta genom att logga in på Mina sidor.

Du kan också själv skicka in läkarintyget elektroniskt till Försäkringskassan via Mina intyg på hälso- och sjukvårdens webbplats 1177 (Vårdguiden).

Vårdguiden 1177 (1177.se)

På papper

Här hittar du adressen till Försäkringskassans inläsningscentral dit du kan skicka intyg som du fått på papper.

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Det kan till exempel vara läkarintyg, läkarutlåtanden eller intyg om graviditet.

För att vi ska veta vem det gäller är det viktigt att ditt personnummer finns på varje dokument.”