Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans leverantörer

Här hittar du som är leverantör kontaktuppgifter.

Support för ekonomi

Det är Statens Servicecenter (SC) som hanterar samtliga frågor gällande Försäkringskassans egen ekonomi till exempel leverantörsfakturor, kundfakturor, löpande redovisning eller bokslut.

Kontaktuppgift till Statens Servicecenter

Telefonnummer: 0771-45 60 00, måndag–fredag klockan 09.00–16.30
E-postadress: servicedesk.ekonomi@statenssc.se

Fakturor till Försäkringskassan

Elektroniska fakturor

Den 1 april 2019 började Lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling att gälla.
Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde som görs till följd av upphandlingslagarna  ska faktureras med e-faktura
Inköp som Försäkringskassan gör från upphandlade avtal ska därför faktureras med en e-faktura. Här finns information
om hur du som leverantör kan ansluta dig för att skicka e-fakturor.

Information till leverantör om elektroniska fakturor

Det finns ett antal undantag då lagen på e-faktura inte ska tillämpas exempelvis i de fall då e-faktura skulle innebära en risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet.

Faktureringsadress för pappersfakturor

Försäkringskassan
FE 3531
838 81 FRÖSÖN