Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Arbetsgivare berättar – så förhindrar och förkortar vi sjukfrånvaro

Vad gör de arbetsgivare som minskar sin sjukfrånvaro? Här hittar du konkreta tips och goda exempel på åtgärder som har visat sig fungera.

Stödjande och lyhört ledarskap nyckeln till ett blomstrande företag

5 minuter

Regelbundna medarbetarenkäter, riskbedömning av arbetsplatsen inför varje nytt uppdrag och lyhört ledarskap är några av arbetssätten som håller sjukfrånvaron på assistans- och hemtjänstbolaget Blomstra AB på låg och stabil nivå.

Stödjande och lyhört ledarskap nyckeln till ett blomstrande företag 

Så jobbar Södertälje kommun för att öka arbetshälsan

5 minuter

För att vända trenden med den ökande sjukfrånvaron i Södertälje kommun beslutade kommunledningen att ta ett samlat grepp om ökad arbetshälsa.

 

Så sänkte Södertälje kommun sjukfrånvaron

Skånska Lindabs hälsoarbete ger resultat

5 minuter

Lindab har tydliga rutiner för att hantera sjukskrivning och rehabilitering. Tidiga insatser vid hög korttidsfrånvaro är ett framgångsrecept. Lindabs framgångsrika hälsoarbete får positiva effekter som minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsklimat.

Skånska Lindabs hälsoarbete ger resultat

Vad säger forskningen?

Det finns mycket att hämta från arbetslivsforskningen när det gäller att skapa friska arbetsplatser. Forskningsprojektet Hälsa och framtid har identifierat fyra faktorer, nycklar, som är viktiga.

Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser

Relaterade länkar

Stöd från Försäkringskassan